lördag 6 augusti 2011

SJ:s långa resaMin fantasi kan inte producera en tänkbar och acceptabel förklaring till att SJ-konduktören körde ut den elvaåriga flickan från tåget i Kumla. Flickan är invandrare. Kunde inte göra sig förstådd. Halv åtta på kvällen. Platsen var en obemannad järnvägsstation.

Huvudlöst och hjärtlöst!

Tågförseningar och trasiga tåg börjar framstå som ganska marginella problem i SJ:s verksamhet.

Affischen här intill från liberala ungdomsförbundet är ett år gammal och har förvisso låg nivå. Men den beskriver ganska väl den allmänna stämningen inför SJ och det som hände på tåget i Kumla. De språkliga möjligheterna att på ett mer seriöst sätt sammanfatta synen på SJ är troligen uttömda.

SJ tjänar pengar men de interna problemen måste vara gigantiska. I en sund och fungerande organisation är en händelse som detta med konduktören och 11-åringen närmast otänkbar.

En fungerande organisation upptäcker omdömeslöshet av den här graden innan det är för sent. Vanligtvis redan när personal rekryteras.

En fungerande organisation upptäcker och åtgärdar medarbetares tokigheter tidigt. Ytterst osannolikt att allt stod rätt till förut med den här konduktören.

En fungerande organisation kör inte allvarliga fadäser i repris. Hos SJ har uppträdande av det här slaget mot passageare blivit ett mönster. Ändå är nog detta med konduktören/11-åringen ett svårslaget rekord - också för SJ.

Saneringen av företaget SJ måste börja i den högsta ledningen. En trappa måste städas uppifrån! Och uppgiften för en ny SJ-ledning kan inte vara att tjäna mer pengar utan att så sakteliga upparbeta ett förtroende för företaget.

Troligen handlar det ännu mer om en osund företagskultur än om den nuvarande SJ-ledningens inkompetens. Och då ligger SJ illa till! I gamla organisationer sitter förändringsmotståndet i väggarna.

Och man kan - utan att vitsa för mycket - säga att SJ har en lång och besvärlig resa framför sig.

div>

Inga kommentarer: